Konkurs za prijem u radni odnos

Zbog povećanja obima posla direktor Preduzeća raspisuje
KONKURS
(za prijem u radni odnos)

 

 1. Bravari – (monteri, cjevari) – 50 izvršilaca
  (poslovi montaže cijevnog sistema, čelične konstrukcije, posuda, rezervoara u Rafinerijama i poslovi montaže cjevovoda, parovoda i nepritisnog dijela opreme  na kotlovskim postrojenjima  u Termoelektranama)Uslovi:

  •  Stepen stručne spreme (KV),
  • Rad na krojenju cjevovoda po uzorku,
  • Montaža cjevovoda i konstrukcije,
  • Pripremanje cijevi za zavarivanje i praćenje rada zavarivača,
  • Sječenje brusilicom i rad na brušenju zavara i drugih radnih površina,
  • Autogeno rezanje cijevi ili lima,
  • Radno iskustvo min. 2 godine na datim poslovima.Potencijalni kandidati za posao bi trebali da posjeduju bar neku od gore navedenih vještina.

 

 1. Bravari – monteri – 10 izvršilaca
  (poslovi montaže cijevnog sistema, čelične konstrukcije, posuda, rezervoara  u Rafinerijama i poslovi montaže cjevovoda, parovoda i nepritisnog dijela opreme  na kotlovskim postrojenjima  u Termoelektranama)Uslovi:

  • Stepen stručne spreme (KV),
  • Bez posjedovanja radnog iskustva na gore navedenim poslovima.

 

 1.  Zavarivači – 20 izvršilaca
  (za poslove u Termoelektranama i rafinerijama)Uslovi:

  • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
  • Posjedovanje atesta (poželjno)
  • Argonski zavarivači – 6 izvršilaca
  • Elektro zavarivači – 6  izvršilaca
  • CO2 zavarivači – 6  izvršilaca
  • Autogeni zavarivači – 2 izvršilaca
  • Radno iskustvo min. 2 godine na gore navedenim objektima
  • Prije stupanja u radni odnos izvršiće se provjera zavarivača za dati atest

 

 1. Dizaličari – 2 izvršioca
  (za poslove u Termoelektranama i rafinerijama)Uslovi:

  • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
  • Posjedovanje uvjerenja za dizaličara,
  • Minimalno iskustvo u struci 5 godina.

 

 1. Električari – 2 izvršioca
  (za poslove u Termoelektranama i rafinerijama)
  Uslovi:

  • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
  • Minimalno iskustvo u struci 5 godina.

 

 1. Skelari – 25 izvršilaca
  (za poslove u Termoelektranama i rafinerijama u BiH i Njemačkoj)Uslovi:

  • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
  • Iskustvo u montaži cijevne skele, min. 2 god.
  • Za radnike koji budu upućeni na rad u Njemačkoj poželjno je poznavanje osnova njemačkog jezika

 

 1. Vodeći majstor – 10 izvršilaca

  Uslovi:

  • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
  • Sposobnost samostalnog vođenja poslova,
  • Sposobnost vođenja manje grupe ljudi (do 10 ljudi),
  • Rad po crtežima (izometriji),
  • Rad na krojenju cjevovoda po uzorku,
  • Montaža cjevovoda i konstrukcije,
  • Pripremanje cijevi za zavarivanje i praćenje rada zavarivača,
  • Sječenje brusilicom i rad na brušenju zavara i drugih radnih površina,
  • Autogeno rezanje cijevi ili lima,
  • Radno iskustvo min. 2 godine na datim poslovima.Potencijalni kandidati za posao bi trebali da posjeduju bar neku od gore navedenih vještina.

 

 1. Grupovođa – 5 izvršilica

  Uslovi:

  • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
  • Sposobnost samostalnog vođenja poslova,
  • Sposobnost vođenja manje grupe ljudi (do 20 ljudi),
  • Rad po crtežima (izometriji),
  • Rad na krojenju cjevovoda po uzorku,
  • Montaža cjevovoda i konstrukcije,
  • Pripremanje cijevi za zavarivanje i praćenje rada zavarivača,
  • Sječenje brusilicom i rad na brušenju zavara i drugih radnih površina,
  • Autogeno rezanje cijevi ili lima,
  • Radno iskustvo min. 5 godine na datim poslovima.Potencijalni kandidati za posao bi trebali da posjeduju bar neku od gore navedenih vještina.

 

 1. Poslovođa – 3 izvršioca

  Uslovi:

  • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
  • Sposobnost samostalne pripreme vođenja poslova i vršenja nadzora nad istim,
  • Sposobnost vođenja veće grupe ljudi (preko 20 ljudi),
  • Sposobnost pružanja tehničke pomoći drugim radnicima na gradilištu,
  • Sposobnost vođenja svih faza izvođenja radova,
  • Koordinacija sa Voditeljem radova na gradilištu,
  • Odgovornost za donošenje pravovremenih odluka na gradilištu.
  • Radno iskustvo min. 5 godine na datim poslovima

   Potencijalni kandidati za posao bi trebali da posjeduju bar neku od gore navedenih vještina.

 

 1. Tehničar pripreme – 2 izvršioca

  Uslovi:

  • Stepen stručne spreme (SSS),
  • Sposobnost izrade i razrade tehničke dokumentacije,
  • Sposobnost izrade i razrade tehnologije montaže,
  • Sposobnost izrade specifikacija materijala prema tehničkoj dokumentaciji,
  • Sposobnost vođenja evidencije izrađene tehničke dokumentacije po realizaciji, projektovanju i sortiranje i arhiviranje iste,
  • Sposobnost vođenja evidencije atesta svih materijala korištenih u realizaciji radnog naloga,
  • Radno iskustvo min. 2 godine na datim poslovima

   Potencijalni kandidati za posao bi trebali da posjeduju bar neku od gore navedenih vještina.

 

Pored gore navedenih posebnih uslova, kandidati treba da ispune i opšte uslove propisane Zakonom. Za sve kandidate obavezan je probni rad u trajanju od 30 dana. Rad se zasniva na određeno vrijeme sa mogućnošću i prijema u radni odnos na  neodređeno vrijeme.

Konkurs je otvoren do popune radnih mjesta. Biografiju (CV) dostaviti  u „Termoelektro“ d.o.o. Bulevar mira 1 ili elektronskim putem na e-mail: info@termoelektro-brcko.com

Za sve dodatne informacije obratiti se na brojeve telefona:  049/216-832;  049/217-565; 049/232-580; fax: 049/ 232-581.