Konkurs za prijem u radni odnos za 127 izvršilaca

Zbog povećanja obima posla direktor Preduzeća raspisuje
KONKURS
(za prijem u radni odnos)

 1. Bravari – (monteri, cjevari) – 50 izvršilaca
 • poslovi u radionici Termoelektra (rad na mašini za okruglo savijanje lima, CNC mašini za savijanje lima, rad na makazama za sječenje lima, rad na CNC plazmi…),
 • poslovi montaže cijevnog sistema, čelične konstrukcije, posuda, rezervoara u Rafinerijama i poslovi montaže cjevovoda, parovoda i nepritisnog dijela opreme  na kotlovskim postrojenjima  u Termoelektranama.
  Uslovi:
 • Stepen stručne spreme (KV),
 • Rad na krojenju cjevovoda po uzorku,
 • Montaža cjevovoda i konstrukcije,
 • Pripremanje cijevi za zavarivanje i praćenje rada zavarivača,
 • Sječenje brusilicom i rad na brušenju zavara i drugih radnih površina,
 • Autogeno rezanje cijevi ili lima,
 • Radno iskustvo min. 2 godine na datim poslovima.Potencijalni kandidati za posao bi trebali da posjeduju bar neku od gore navedenih vještina.
 1. Bravari – monteri – 20 izvršilaca
  (poslovi montaže cijevnog sistema, čelične konstrukcije, posuda, rezervoara  u Rafinerijama i poslovi montaže cjevovoda, parovoda i nepritisnog dijela opreme  na kotlovskim postrojenjima  u Termoelektranama)
  Uslovi:
 • Stepen stručne spreme (KV),
 • Bez posjedovanja radnog iskustva na gore navedenim poslovima.
 1.   Zavarivači – 20 izvršilaca
  (za poslove u Termoelektranama,  rafinerijama i poslove u  radionicama Termoelektra- CO2 zavarivači)
  Uslovi:
 • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
 • Posjedovanje atesta (poželjno)
 • Argonski zavarivači – 6 izvršilaca
 • Elektro zavarivači – 6 izvršilaca
 • CO2 zavarivači – 6 izvršilaca
 • Autogeni zavarivači – 2 izvršilaca
 • Radno iskustvo min. 2 godine na gore navedenim objektima
 • Prije stupanja u radni odnos izvršiće se provjera zavarivača za dati atest
 1. Zavarivači – 10 izvršilaca – početnici
  Uslovi:
 • Stepen stručne spreme (KV Zavarivač),
 • Bez posjedovanja radnog iskustva,
 • Kandidati su predviđeni za obuku za postupak zavarivanja CO2 i REL
 1. Skelari – 5 izvršilaca (za poslove u Termoelektranama i rafinerijama)
  Uslovi:
 • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
 • Iskustvo u montaži cijevne skele, min. 2 god.
 1. Vodeći majstor – 10 izvršilaca
  Uslovi:
 • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
 • Sposobnost samostalnog vođenja poslova,
 • Sposobnost vođenja manje grupe ljudi (do 10 ljudi),
 • Rad po crtežima (izometriji),
 • Rad na krojenju cjevovoda po uzorku,
 • Montaža cjevovoda i konstrukcije,
 • Pripremanje cijevi za zavarivanje i praćenje rada zavarivača,
 • Sječenje brusilicom i rad na brušenju zavara i drugih radnih površina,
 • Autogeno rezanje cijevi ili lima,
 • Radno iskustvo min. 2 godine na datim poslovima.Potencijalni kandidati za posao bi trebali da posjeduju bar neku od gore navedenih vještina.
 1. Grupovođa – 5 izvršilica
  Uslovi:
 • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
 • Sposobnost samostalnog vođenja poslova,
 • Sposobnost vođenja manje grupe ljudi (do 20 ljudi),
 • Rad po crtežima (izometriji),
 • Rad na krojenju cjevovoda po uzorku,
 • Montaža cjevovoda i konstrukcije,
 • Pripremanje cijevi za zavarivanje i praćenje rada zavarivača,
 • Sječenje brusilicom i rad na brušenju zavara i drugih radnih površina,
 • Autogeno rezanje cijevi ili lima,
 • Radno iskustvo min. 5 godine na datim poslovima.Potencijalni kandidati za posao bi trebali da posjeduju bar neku od gore navedenih vještina.
 1. Poslovođa – 3 izvršioca
  Uslovi:
 • Stepen stručne spreme (KV, VKV),
 • Sposobnost samostalne pripreme vođenja poslova i vršenja nadzora nad istim,
 • Sposobnost vođenja veće grupe ljudi (preko 20 ljudi),
 • Sposobnost pružanja tehničke pomoći drugim radnicima na gradilištu,
 • Sposobnost vođenja svih faza izvođenja radova,
 • Koordinacija sa Voditeljem radova na gradilištu,
 • Odgovornost za donošenje pravovremenih odluka na gradilištu.
 • Radno iskustvo min. 5 godine na datim poslovimaPotencijalni kandidati za posao bi trebali da posjeduju bar neku od gore navedenih vještina.
 1. Tehničar pripreme – 4 izvršioca
  Uslovi:
 • Stepen stručne spreme (SSS),
 • Sposobnost izrade i razrade tehničke dokumentacije,
 • Sposobnost izrade i razrade tehnologije montaže,
 • Sposobnost izrade specifikacija materijala prema tehničkoj dokumentaciji,
 • Sposobnost vođenja evidencije izrađene tehničke dokumentacije po realizaciji, projektovanju i sortiranje i arhiviranje iste,
 • Sposobnost vođenja evidencije atesta svih materijala korištenih u realizaciji radnog naloga,
 • Radno iskustvo min. 2 godine na datim poslovima

Potencijalni kandidati za posao bi trebali da posjeduju bar neku od gore navedenih vještina.

Za sve kandidate obavezan je probni rad u trajanju od 30 dana.

Rad se zasniva na određeno vrijeme sa mogućnošću i prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Pored gore navedenih posebnih uslova, kandidati treba da ispune i opšte uslove propisane Zakonom.

Konkurs je otvoren do popune radnih mjesta. Biografiju (CV) dostaviti  u „Termoelektro“ d.o.o. Bulevar mira 1 ili elektronskim putem na e-mail: info@termoelektro-brcko.com

Formular za prijavu možete preuzeti na ovom linku ili klikom na sliku dokumenta sa strane, popuniti ga elektronski ili čitko hemijskom olovkom.

Za sve dodatne informacije obratiti se na brojeve telefona:

 • +387 49 216 832,
 • +387 49 217 565,
 • +387 49 232 580,
 • fax: +387 49 232 581.